Otázka:

Dobrý deň, sú v nasledujúcej vete čiarky umiestnené správne? Stavebná doska QSB sa používa pri drevených stavebných konštrukciách vo vnútornom suchom aj vlhkom prostredí, pri výrobe obalov, kontajnerov, debniacich dielcov a na dekoratívne účely v interiéroch?

Heslá:

čiarka

Odpoveď:

Vo vete, ktorú uvádzate vo svojom e-maile, sú čiarky umiestnené správne. Odporúčame však slovosled v pomenovaní QSB stavebná doska upraviť na stavebná doska QSB a pri výpočte zopakovať predložku pri: Stavebná doska QSB sa používa pri drevených stavebných konštrukciách vo vnútornom suchom aj vlhkom prostredí, pri výrobe obalov, kontajnerov, debniacich dielcov a na dekoratívne účely v interiéroch.

 


Otázka z 13. 03. 2009 bola zodpovedaná dňa 16. 03. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 26 odpovedí k heslu čiarka