Otázka:

Je správne Váš účet bol odobratý alebo odobraný ?

Heslá:

odobrať

Odpoveď:

Príčastie od slovesa odobrať je odobratý aj odobraný. Možno sa o tom presvedčiť v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003), v ktorom sa pri slovese odobrať uvádzajú obe prípony trpného príčastia.

Citovaný slovník je sprístupnený na webovej stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovnik.juls.savba.sk.

 


Otázka z 06. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 19. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu odobrať