Otázka:

Žiadam Vás, aby ste mi oznámili, aký je nominatív plurálu podstatného mena pair.

Heslá:

pair, pairovia

Odpoveď:

 

Slovo pair má v nominatíve plurálu tvar pairovia, ktorý sa uvádza v Morfológii slovenského jazyka aj v Slovníku slovenského jazyka.


Otázka z 04. 07. 2012 bola zodpovedaná dňa 05. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu pair