Otázka:

Rastlina uhynula vädom (nedostatkom vody) - je možné takto používať slovné spojenie v rámci spisovnej slovenčiny?

Heslá:

vädom

Odpoveď:

Spojenie rastlina uhynula vädom nielenže nezodpovedá spisovnej slovenčine, ale ani logike. Na rozdiel od podstatných mien hlad smäd, slovo väd v slovenčine nemáme a nemôžeme utvoriť spojenie umrieť/uhynúť vädom, resp. od vädu. V slovenčine máme slovesá vädnúť zvädnúť, uvädnúť, ktoré však vyjadrujú proces, nie príčinu. Príčinou vädnutia rastlín býva najčastejšie nedostatok vlahy, takže danú situáciu možno vyjadriť okrem spojenia rastlina uvädla trochu obraznejšie aj spojeniami rastlina uvädla smädom alebo rastlina uvädla od smädu.


Otázka z 05. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 12. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu vädom