Otázka:

Dopočula som sa, že sa v listoch nemusí uvádzať slovo VEC. Chcela by som vedieť, či môžem posielať listy bez uvedeného slova.

Heslá:

Vec

Odpoveď:

Otázka, s ktorou ste sa na nás obrátili, nie je jazykového charakteru. Formálne požiadavky na písanie úradnej či firemnej korešpondencie sú administratívnou záležitosťou a uvádzajú sa v slovenskej technickej norme STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností.


Otázka z 05. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 12. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Vec