Otázka:

Správne je klavírny sprievod alebo klavírny doprovod?

Heslá:

sprievod

Odpoveď:

Správne je spojenie klavírny sprievod. Podstatné meno doprovod i sloveso doprevádzať sa hodnotia podľa súčasnej kodifikácie ako subštandardné, čiže nespisovné výrazy (porov. Krátky slovník slovenského jazyka na našej stránke http://slovnik.juls.savba.sk).


Otázka z 05. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 12. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu sprievod