Otázka:

Pred 50 rokmi som bol poučený o správnom používaní slovesa spustiť takto: spúšťať môžem to, čo predstavuje pohyb zhora nadol, napr. nohavice. Dnes každý spúšťa, čo chce, to je v zmysle nových pravidiel?

Heslá:

spustiť

Odpoveď:

 Významy slovesa spustiť sa neobmedzujú iba na význam „uvoľniť tak, aby niečo kleslo“, ktorý sa v slovníkoch uvádza pri tomto slove na prvom mieste. V Krátkom slovníku slovenského jazyka, ktorý nájdete aj v elektronickej verzii na našej stránke http://slovnik.juls.savba.sk, sa pri slovese spustiť uvádza dovedna 5 významov. Spustiť môžeme nielen nohavice, ale aj (pustiť) loď na vodu, (uviesť do chodu) motor, výrobu, (začať) streľbu, krik, môžeme spustiť (zľaviť na cene) niekoľko eur alebo spustiť (zľaviť) zo svojich požiadaviek. Všetky uvedené významy sa vyjadrovali slovesom spustiť aj pred päťdesiatimi rokmi, o čom sa môžete presvedčiť v šesťzväzkovom Slovníku slovenského jazyka, ktorý vychádzal v šesťdesiatych rokoch minulého storočia a je takisto prístupný na našej stránke.


Otázka z 05. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 12. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu spustiť