Otázka:

Od akého slova je odvodené slovo alibistický? Používa sa iba v slovenčine?

Heslá:

alibista, alibistický, alibizmus, alibi

Odpoveď:

Prídavné meno alibistický je odvodené od slova alibista, resp. alibizmus. Aj keď všetky jazyky nemajú vo svojej slovnej zásobe deriváty utvorené zo slova alibi, nemožno potvrdiť, že ide výlučne o špecifikum slovenčiny, odvodeniny alibista, alibizmus, alibistický má aj čeština. Doklady o ich používaní sú aj v ďalších slovanských jazykoch, napr. v poľštine a ruštine,  pravda, tu sa častejšie používajú okazionálne.
Otázka z 09. 03. 2009 bola zodpovedaná dňa 13. 03. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu alibista