Otázka:

Ako je správne osada Karlov dvor alebo osada Karolov dvor?

Heslá:

Karol

Odpoveď:

Meno Karol sa v slovenčine skloňuje so zachovávaním samohlásky o, t. j. bez Karola, ku Karolovi, vidím Karola, o Karolovi, s Karolom, a aj v privlastňovacom prídavnom mene sa zachováva samohláska o Karolov. Správna podoba názvu lokality je Karolov dvor. Dodávame, že na Slovensku sú dve sídelné lokality s názvom Karolov dvor – jedna v Malackom okrese a druhá (samota) v Trebišovskom okrese. V Štatistickom lexikóne obcí Slovenskej republiky(2002) sa oba názvy uvádzajú s privlastňovacím prídavným menom v podobe Karolov a druhá časť názvu - slovo dvor - sa píše s malým začiatočným písmenom. 

 


Otázka z 05. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 13. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Karol