Otázka:

Správne je popri potoku alebo popri potoka a v akom je to páde?

Heslá:

popri potoku

Odpoveď:

Predložka popri sa viaže s lokálom (podľa starého označovania so 6. pádom), napr. popri dome, popri železnici, popri ceste aj popri potoku.         


Otázka z 05. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 12. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu popri potoku