Otázka:

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či tvary zámen Vy, Váš píšeme s veľkým "V" iba keď oslovujeme osobu, ktorej vykáme, alebo aj keď oslovujem viac osôb.

Heslá:

Vy Váš

Odpoveď:

Veľké začiatočné písmená v tvaroch zámen Vy, Váš píšeme podľa Pravidiel slovenského pravopisu na znak úcty v priamom písomnom styku (tzn. v korešpondencii – v liste aj v e-maile), ak sa vzťahujú na individuálneho adresáta (t. j. na jednu osobu, ktorej vykáme, napr. Vážený pán Kováč, odpovedáme na Váš list...; Vážený klient, obraciame sa na Vás...), ale aj keď sa obraciame na kolektívneho adresáta (t. j. na viac osôb: Vážená redakcia, posielam Vám príspevok na tému...; Vážení klienti, obraciame sa na Vás...).


Otázka z 05. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 12. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Vy Váš