Otázka:

Ako sa tvorí rodinné pomenovanie od priezviska Vasiľ a ako sa skloňuje?

Heslá:

manželia Vasiľovci

Odpoveď:

Rodinné pomenovanie manželov sa tvorí od mužského priezviska príponou -ovci, napríklad Fraňo – manželia Fraňovci, Gaži – manželia Gažiovci, Pospíšil – manželia Pospíšilovci. Od priezviska Vasiľ sa tvorí rodinné pomenovanie manželia Vasiľovci. Spojenia, na ktoré ste sa spytovali, majú mať podobu prajú manželia Vasiľovciod manželov Vasiľovcov.

Dodávame, že príponou sa tvorí rodinné pomenovanie iba od priezvisk, ktoré majú tvar prídavného mena, napr. Dvorský – manželia Dvorskí, od manželov Dvorských; Horský – manželia Horskí, od manželov Horských;  Kvetňanský – manželia Kvetňanskí, od manželov Kvetňanských.


Otázka z 05. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 12. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu manželia Vasiľovci