Otázka:

Ako sa správne nazýva odvážená vzorka ?

Heslá:

návažok

Odpoveď:

Odvážené množstvo niečoho sa odborne nazýva návažok (v genitíve jednotného čísla má tvar návažku). Neživotné podstatné meno mužského rodu návažok nájdete aj v Pravidlách slovenského pravopisu (2000) na našej stránke www.juls.savba.sk – cez Pramene v elektronickej podobe.


Otázka z 05. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 12. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu návažok