Otázka:

Ako sa skloňujú cudzie mužské priezviská Csellény, Szobony a Szobonya?

Heslá:

skloňovanie maďarských priezvisk

Odpoveď:

Skloňovanie cudzích priezvisk závisí aj od ich výslovnosti. Dvojicou písmen ny sa v maďarčine zapisuje mäkká spoluhláska ň a priezviská Csellény [čeléň] a Szobony [soboň] sa skloňujú podľa vzoru chlap takto: bez Csellénya, Szobonya; k Csellényovi, Szobonyovi; vidím Csellénya, Szobonya; o Csellényovi, Szobonyovi; s Csellényom, so Szobonyom. Priezvisko Szobonya [soboňa] sa skloňuje podľa vzoru hrdina a v genitíve aj v akuzatíve má príponu -u, t. j. bez Szobonyu, vidím Szobonyu [soboňu].


Otázka z 05. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 13. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu skloňovanie maďarských priezvisk