Otázka:

Je slovo nesavý slovenské? Označuje povrch, ktorý nesaje kvapaliny, neumožňuje im prenikať do hĺbky materiálu. Ak to nie je slovenské slovo, aký výraz mám na opísanie tohto povrchu použiť?

Heslá:

savý

Odpoveď:

Schopnosť prijímať do seba tekutinu vyjadruje v slovenčine podstatné meno nasiakavosť a na opísanie takejto vlastnosti sa používa prídavné meno nasiakavý (porov. Krátky slovník slovenského jazyka, ktorý je v elektronickej podobe prístupný na stránke nášho ústavu www.slovnik.juls.savba.sk). Záporová podoba prídavného mena je nenasiakavý, napr. nenasiakavý povrch, nenasiakavé látky.

 

 

 


Otázka z 05. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 08. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu savý