Otázka:

Dobrý deň, akou formou mám adresovať list riaditeľke Športového gymnázia Jozefa Herdu, keď nepoznám jej meno, priezvisko a ani tituly?

Heslá:

adresa, adresát, poštová korešpondencia

Odpoveď:

Ak je list adresovaný osobe, ktorej meno, priezvisko a tituly nepoznáme, no list jej prináleží z hľadiska funkcie, odporúčame adresu uviesť takto: 

Športové gymnázium Jozefa Herdu

riaditeľstvo

ulica, číslo

PSČ názov obce


Otázka z 04. 03. 2009 bola zodpovedaná dňa 04. 03. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 6 odpovedí k heslu adresa