Otázka:

Ako je zdrobnenina od slova pero v jednotnom aj v množnom čísle? Perko alebo pierko?

Heslá:

pero, perko, pierko, pierce, perečko

Odpoveď:

Všetky zdrobneniny utvorené od podstatného mena pero nájdete v Krátkom slovníku slovenského jazyka na našej stránke http://slovnik.juls.savba.sk. Sú to slová perko - v množnom čísle perká, pierko - v množnom čísle pierka, ako aj expresívne výrazy pierce - pierca a perečko - perečká.


Otázka z 05. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 05. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu pero