Otázka:

Ak píšeme list človeku, ktorému vykáme, píšeme tvary zámen Vy, Váš s veľkým začiatočným písmenom? Takisto tvary zámen Ty, Tvoj, keď tykáme?

Heslá:

korešpondencia

Odpoveď:

V korešpondencii, t. j. v listoch, e-mailoch, blahoželaniach, na pozvánkach a pohľadniciach a pod., píšeme tvary zámen Ty, Tvoj a Vy Váš vždy s veľkým začiatočným písmenom. Tvary zámen Vy, Váš píšeme na znak úcty s veľkým začiatočným písmenom v korešpondencii nielen pri vykaní jednej osobe, ale aj keď je adresátom kolektív, napr. firma, klienti, rodina, manželská dvojica a pod. Viac si o tejto problematike môžete prečítať v poradni po zadaní hesiel Ty - Tvoj alebo Vy - Váš.


Otázka z 05. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 13. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu korešpondencia