Otázka:

Môžem v športových textoch nahradiť ustálené spojenie stredné pásmo spojením neutrálna zóna?

Heslá:

neutrálna zóna, neutrálne pásmo, obranné pásmo, útočné pásmo, stredné pásmo

Odpoveď:

 

Pôvodný význam slovného spojenia neutrálna zóna pochádza pravdepodobne z vojenskej terminológie, kde sa (aj v podobe neutrálne pásmo) používa na označenie oblasti, v ktorej sa nebojuje. Označenie neutrálna zóna na časť ľadovej plochy, ktorá nepatrí do obranného pásma ani do útočného pásma a ktorá sa v hokejovej terminológii ustálene nazýva stredné pásmo, nepokladáme za vhodné.

 


Otázka z 05. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 05. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu neutrálna zóna