Otázka:

1. Je formulácia Gáborík musí podpísať do konca života v New Yorku defektná? 2. Ako sa skloňuje priezvisko kanadského športovca Robidas, ktoré sa vyslovuje [roubida]?

Heslá:

podpísať, podpísať zmluvu, podpísať dokument, Robidas, Dumas

Odpoveď:

 

1. Sloveso podpísať je predmetové, z čoho vyplýva, že má mať pri sebe vyjadrený predmet, napr. podpísať zmluvu, podpísať dokument. V niektorých prípadoch možno použiť aj eliptické vyjadrenie bez predmetu, ak je z kontextu jasný jeho význam. Napríklad ak sa v prechádzajúcom texte uviedlo, že hokejový klub New York Rangers navrhol Gáboríkovi zmluvu, vetu Gáborík musí podpísať do konca života v New Yorku možno akceptovať.

 2. Pri skloňovaní priezviska Robidas (kanadský hokejista), ktoré sa vyslovuje [roubida], odporúčame postupovať ako pri rovnako zakončených francúzskych priezviskách, napr. Dumas [düma] – Dumasa – Dumasovi. Takéto priezviská sa skloňujú podľa vzoru chlap, pričom v nominatíve sa koncová spoluhláska nevyslovuje, no v ostatných pádoch sa zachováva v písme aj vo výslovnosti: bez Robidasa [roubidasa] – k Robidasovi [roubidasovi] – s Robidasom [roubidasom].

 


Otázka z 05. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 05. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu podpísať