Otázka:

Ktorý výraz je správny: zaváraninový pohár alebo zaváraninová fľaša?

Heslá:

zavárací pohár, zaváracia fľaša, zaváraninový pohár, zaváraninová fľaša, pohár, fľaša, fľaša na zaváranie

Odpoveď:

 

V praxi sa na pomenovanie sklených nádob, do ktorých sa zavára, používajú pomenovania zavárací pohár, zaváracia fľaša aj zaváraninový pohár, zaváraninová fľaša a všetky sú správne. V Krátkom slovníku slovenského jazyka, ktorý je v elektronickej podobe prístupný na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk alebo slovniky.korpus.sk, sa pri slove pohár uvádza aj význam “fľaša na zaváranie” a pri hesle fľaša je ako príklad použité spojenie fľaša na zaváranie so synonymom pohár.

 


Otázka z 05. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 05. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zavárací pohár
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku