Otázka:

Je veta Tento tím si musel vytrpieť nepriazeň pani Šťasteny správna? Nemalo by byť namiesto pani Šťasteny iba šťasteny? Je vhodné označiť ju slovom pani?

Heslá:

šťastena, nepriazeň šťasteny, nepriazeň pani Šťasteny, pani Zima, pán temnôt

Odpoveď:

 

Slovo šťastena má pôvod v mene Šťastena, preto vyjadrenia nepriazeň šťasteny nepriazeň pani Šťasteny sú obe správne a rovnocenné. Označenie fiktívnych (rozprávkových alebo bájnych) bytostí slovami pán, pani je v slovenčine bežné, napr. pani Zima, pán temnôt, pán siedmich morí.

 


Otázka z 05. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 05. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu šťastena