Otázka:

S akým písmenom sa píše názov Rímsko-katolícky farský kostol v Nových Zámkoch?

Heslá:

kostol, Kostol Sv. Trojice, kapucínsky kostol

Odpoveď:

 

Plné názvy kostolov sa píšu s veľkým začiatočným písmenom na začiatku názvu v slove kostol, napr. Kostol sv. Michala, Kostol Sv. Trojice, Kostol sv. Kataríny. Iné označenia kostolov, napr. podľa príslušnosti k istej reholi (rádu) alebo podľa príslušnosti k cirkvi, píšu sa s malým začiatočným písmenom, napr. kapucínsky kostol, kostol uršulínok, rímskokatolícky kostol vo Zvolene.

 

V spojení v rímskokatolíckom farskom kostole v Nových Zámkoch sa prídavné meno rímskokatolícky (nie rímsko-katolícky)píše s malým začiatočným písmenom a bez spojovníka. S veľkým začiatočným písmenom by sa písal napríklad názov Kostol povýšenia Sv. kríža v Nových Zámkoch.

 


Otázka z 05. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 05. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 11 odpovedí k heslu kostol