Otázka:

Píše sa správne exspiračný alebo expiračný? Ako ho mám spisovne použiť vo vete Vaša licencia na (nie pre) používanie programu exspiruje o 14 dní?

Heslá:

expiračný, exspirovať

Odpoveď:

Prídavné meno exspiračný sa v tejto podobe uvádza v Pravidlách slovenského pravopisu a v Krátkom slovníku slovenského jazyka (v elektronickej podobe aj na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk). Písmeno sa zachováva aj v slovese exspirovať, ktorého tvar sa použil vo vete Vaša licencia na (nie pre) používanie programu exspiruje o 14 dní.
Otázka z 02. 03. 2009 bola zodpovedaná dňa 04. 03. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu expiračný