Otázka:

Odporúčate používať slovo komisár/komisionár na označenie funkcie šéfa NHL? Odporúčate vo verejných jazykových prejavoch používať označenie Brit na obyvateľov Anglicka, Škótska, Severného Írska a Walesu?

Heslá:

commissioner, komisár, komisionár, Brit, Briti, Angličania, Škóti, Severoíri, Severní Íri, Íri, Walesania, Indovia

Odpoveď:

 

1. Anglické slovo commissioner má v slovenčine ekvivalent komisár, nie komisionár. Označenie šéfa NHL (v súčasnosti Garyho Bettmana) slovom komisár sa v slovenčine ustálilo, možno pri ňom vychádzať z významu slova komisár ako „osoby poverenej osobitnou úlohou zastupovať organizáciu“.

 

2. Používanie pomenovania Brit (Briti) na označenie obyvateľov Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (čo nie sú len Angličania, Škóti, Severoíri/Severní Íri/Íri a Walesania, ale aj prisťahovalci, napríklad Indovia) vo verejných jazykových prejavoch sa nevylučuje. Samozrejme, v textoch, v ktorých je potrebné špecifikovať, či ide napr. o Angličanov alebo Škótov, nepoužije sa súhrnné pomenovanie Brit. V športovej publicistike sa označenie Brit (Briti) používa pri reprezentantoch Spojeného kráľovstva v rozličných športoch, napr. v atletike, vo volejbale, v basketbale atď. Nebolo by však vhodné ani presné použiť ho pri futbalových reprezentantoch Anglicka, Severného Írska, Walesu či Škótska, ktorí súťažia osobitne a môžu byť súpermi.

 


Otázka z 05. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 05. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu commissioner