Otázka:

Je správne domovská alebo domová stránka?

Heslá:

domovský, domovská stránka

Odpoveď:

 

Vo význame „hypertextový dokument na internete so svojou adresou predstavujúci organizáciu, firmu alebo jednotlivca“ (porov. 1. zv. Slovníka súčasného slovenského jazyka z r. 2006) sa v slovenčine ustálilo slovné spojenie s prídavným menom domovský – domovská stránka.

 


Otázka z 05. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 05. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu domovský