Otázka:

Je správne, ak používam spojenie prvý muž na označenie čelného, vedúceho predstaviteľa určitej inštitúcie?

Heslá:

prvý muž, prezident, predseda, riaditeľ, vedúci predstaviteľ

Odpoveď:

 

Používanie slovného spojenia prvý muž ako synonyma k slovám prezident, predseda, riaditeľ, vedúci predstaviteľ ap., napr. Igor Nemeček, prvý muž slovenského hokeja, je vhodné a v slovenčine ustálené.

 


Otázka z 05. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 05. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu prvý muž