Otázka:

Ako sa píše názov farského kostola sv. Jozefa?

Heslá:

kostol, Kostol sv. Michala, farský

Odpoveď:

 

Plné názvy kostolov sa píšu s veľkým začiatočným písmenom na začiatku názvu v slove kostol, napr. Kostol sv. Michala, Kostol Sv. Trojice, Kostol sv. Kataríny. Iné označenia kostolov, napr. podľa príslušnosti k istej reholi (rádu) alebo podľa príslušnosti k cirkvi, píšu sa s malým začiatočným písmenom, napr. kapucínsky kostol, kostol uršulínok, rímskokatolícky kostol vo Zvolene.

 

V spojení farský Kostol sv. Jozefa sa prídavné meno farský píše s malým začiatočným písmenom, lebo nie je súčasťou názvu kostola, ale je prívlastkom, ktorý ho bližšie určuje.

 


Otázka z 05. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 05. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 11 odpovedí k heslu kostol