Otázka:

Ako sa skloňuje nórske meno Sveinung Lunde?

Heslá:

Lunde, kuli, skloňovanie

Odpoveď:

 

Skloňovanie priezvisk cudzieho pôvodu, resp. ich zaraďovanie do skloňovacích vzorov závisí od ich zakončenia a výslovnosti. Keďže nórske priezvisko Lunde je zakončené na samohlásku e a takto sa aj vyslovuje, skloňuje sa podľa vzoru kuli: Lunde – od Lundeho – k Lundemu – poznám Lundeho – o Lundem – s Lundem. Rodné meno Sveinung sa skloňuje podľa vzoru chlap: Sveinung – od Sveinunga – k Sveinungovi – poznám Sveinunga – o Sveinungovi – so Sveinungom.

 

Pri uvádzaní rodného mena aj priezviska sa skloňujú obidve mená, napr. bez Dr. Sveinunga Lundeho, s Dr. Sveinungom Lundem.

 


Otázka z 05. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 05. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Lunde