Otázka:

Je slovo pumelica spisovné? Môžeme prídavné meno ďalekonosný v spojení ďalekonosná strela použiť na označenie strely hokejistu z veľkej vzdialenosti?

Heslá:

pumelice, puma, bomba, rana, šupa, ďalekonosný

Odpoveď:

 

1. Slovo pumelice je české slangové slovo, ktorým sa označuje „silná rana“ a ktoré má pôvod v českom slove puma s významom „bomba“. Slovenským ekvivalentom českého slova puma je slovo bomba. V slovenčine možno vo význame „prudká strela“ namiesto českého slova pumelice použiť slovo bomba, hovorové slovo rana alebo hovorový expresívny výraz šupa.

 2. Prídavné meno ďalekonosný bolo pôvodne iba súčasťou vojenských termínov, no dnes sa používa aj v športovej publicistike vo význame „ktorý dokáže zasiahnuť cieľ z veľkej vzdialenosti“, napr. v spojeniach ďalekonosný kop, ďalekonosný strelec, ďalekonosná strela (porov. Slovník súčasného slovenského jazyka A – G, 2006).

 


Otázka z 05. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 05. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu pumelice