Otázka:

Je slovo utajovač spisovné?

Heslá:

utajovač, telefónny utajovač, utajovač hovorov, utajovať

Odpoveď:

 

Slovo utajovač funguje v slovenčine napríklad v spojeniach telefónny utajovač, utajovač hovorov a pomenúva sa ním telekomunikačné zariadenie ako súčasť telefónu, ktorého funkciou je šifrovanie telefonického rozhovoru alebo telefonickej správy z bezpečnostných dôvodov. Slovo utajovač je utvorené zo slovesa utajovať pomocou prípony , zo slovotvorného hľadiska je teda v poriadku a možno ho odporúčať ako neutrálny jazykový prostriedok.

 


Otázka z 05. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 05. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu utajovač