Otázka:

Je správne používať Banká a lesnícka akadémia alebo Banícka a lesnícka akadémia?

Heslá:

banský, banícky, Banská a lesnícka akadémia, Banícka a lesnícka akadémia

Odpoveď:

Ako už naznačuje spracovanie príslušných hesiel v encyklopédii Beliana, v názve vysokej školy v Banskej Štiavnici sa v praxi používajú obe podoby prídavného mena – Banská a lesnícka akadémia aj Banícka a lesnícka akadémia. Takéto spracovanie zodpovedá rozličnému uvádzaniu hesla v starších slovenských encyklopedických dielach, v ktorých sa v názve školy používalo buď prídavné meno banský (napr. v Encyklopédii Slovenska a v Pedagogickej encyklopédii Slovenska), prídavné meno banícky (napr. v Slovenskom biografickom slovníku), alebo obidve (Malá encyklopédia Slovenska). So zreteľom na význam prídavných mien banský banícky (porov. Krátky slovník slovenského jazyka aj 1. zv. Slovníka súčasného slovenského jazyka) možno obidva názvy považovať za jazykovo správne a používať ich aj v odbornej literatúre. V rámci jedného textu odporúčame používať iba jednu podobu prídavného mena v názve, aby nevznikol dojem, že ide o dve rozličné školy.


Otázka z 02. 03. 2009 bola zodpovedaná dňa 09. 03. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu banský