Otázka:

Aký tvar má nominatív plurálu slova sex?

Heslá:

sex, dub

Odpoveď:

 

Podstatné meno sex sa v množnom čísle bežne nepoužíva, umelo vytvorené tvary by mali pádové prípony vzoru dub.

 


Otázka z 05. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 05. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu sex