Otázka:

Je spisovné slovo biznismen alebo biznisman?

Heslá:

biznisman

Odpoveď:

Pôvodne anglické slovo businessman má v slovenčine zdomácnenú (adaptovanú podľa výslovnosti) podobu biznismen a uvádza sa v 1. zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka A – G (2006) ako hovorový výraz.   


Otázka z 05. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 08. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu biznisman