Otázka:

Dobrý deň, ako sa skloňuje slovo Hostie a Hoste?

Heslá:

Hostie, Hoste, Veľké Hoste

Odpoveď:

Názov obce Hostie je podstatné meno stredného rodu, skloňuje sa podľa vzoru vysvedčenie a v jednotlivých pádoch má tieto tvary: Hostie – z Hostia – k Hostiu – (vidím) Hostie – v Hostí – za Hostím. Slovo Hoste v názve obce Veľké Hoste je pomnožné podstatné meno ženského rodu a v jednotlivých pádoch má tieto tvary: Veľké Hoste – z Veľkých Hostí – k Veľkým Hostiam – (vidím) Veľké Hoste – vo Veľkých Hostiach – za Veľkými Hosťami.

Názvy slovenských obcí sa spolu so zaradením do gramatického rodu, pádovými príponami genitívu (pri niektorých názvoch aj ďalších pádov), príslušnými obyvateľskými menami a prídavnými menami uvádzajú v Pravidlách slovenského pravopisu v časti Názvy obcí na Slovensku (v elektronickej podobe aj na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk).

 

 


Otázka z 27. 02. 2009 bola zodpovedaná dňa 02. 03. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Hostie