Otázka:

Je slovo vratka vo význame „dobropisovaný vrátený tovar“ nespisovné?

Heslá:

Vratka, vratka DPH, vrátiť

Odpoveď:

 

Slovo vratka funguje v slovenčine ako spisovné slovo vo význame „dodatočné zníženie odvodu dane“ a slovné spojenie vratka DPH je termín z oblasti finančníctva. Zo slovotvorného hľadiska slovo vratka nemožno odmietnuť ani v novšom význame (ak už v takomto význame funguje), ktorý uvádzate vo svojom e-maile ako „vrátený tovar“, pretože aj v tomto prípade je motivačným základom sloveso vrátiť.

 


Otázka z 05. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 05. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu Vratka