Otázka:

Žiadam uviesť systémový tvar nominatívu plurálu k slovu meď a mlaď.

Heslá:

med, medi, mlaď, kosť, dlaň, mlade, Mladí

Odpoveď:

 

Pri slove meď ako látkovom podstatnom mene sa tvary množného čísla bežne nepoužívajú, systémový by bol tvar medi.

 

Hoci sa slovo mlaď v MSJ zaradilo do vzoru kosť, podľa súčasných príručiek sa vo význame „mláďatá“ skloňuje podľa vzoru dlaň a v genitíve jednotného čísla má tvar mlade. Vo význame „mladosť“ má v genitíve jednotného čísla tvar podľa vzoru kosť – mladi (porov. Pravidlá slovenského pravopisu 2000). Názvy ľudských kolektívov zahŕňajú v sebe množstvo, preto sa množné číslo od takýchto podstatných mien netvorí.

 


Otázka z 05. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 05. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 4 odpovedí k heslu med