Otázka:

Môžeme vo vete Športový tím nabitý hviezdami použiť adjektívum nabitý?

Heslá:

nabitý, nabitá

Odpoveď:

 

Prídavné meno nabitý sa ako expresívny výraz používa vo význame „naplnený, preplnený“ (porov. Krátky slovník slovenského jazyka a Slovník slovenského jazyka aj na www.juls.savba.sk), napr. nabitý kufor, nabitá električka. Spojenie tím nabitý hviezdami vyjadruje, že v tíme hrá veľa hokejových hviezd.

 


Otázka z 05. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 05. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu nabitý