Otázka:

Je sloveso potiahnuť vo vete použité správne?

Heslá:

potiahnuť, potiahnuť službu

Odpoveď:

 

Sloveso potiahnuť vo význame „predĺžiť; pokračovať v nejakej činnosti“, napr. v spojeniach potiahnuť účinkovanie, zmenu, službu, možno hodnotiť ako expresívny výraz.

 


Otázka z 05. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 05. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu potiahnuť