Otázka:

Je správne vyjadrenie Tím sa vošiel pod platový strop alebo Tím sa vošiel do platového stropu? Dáva sa pred ako napríklad čiarka?

Heslá:

strop, (ne)dosiahnuť, (ne)prekročiť

Odpoveď:

 

1. Keďže slovo strop vyjadruje určitú hranicu, vyjadrenia Tím sa vošiel do platového stropu alebo Tím sa vošiel pod platový strop nie sú presné. Hranicu možno (ne)dosiahnuť alebo (ne)prekročiť, preto vhodné formulácie sú Tím nedosiahol/neprekročil platový strop.

 

2. Pred ako napríklad sa dáva čiarka, napr. Diskusia sa podľa predsedu združenie týkala niekoľkých záležitostí, ako napríklad dĺžky kontraktov, preventívnych prehliadok, počtu zápasov a maximálneho ročného príjmu športovca.

 


Otázka z 05. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 05. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu strop