Otázka:

Je správne žiaden alebo žiadny? Slovo meter sa skloňuje podľa vzoru stroj? A radiátor? A prečo sa slovo kapor skloňuje podľa dvoch vzorov?

Heslá:

žiaden, žiadny, meter, sveter, tender, radiátor, radiátory, kapor, chlap

Odpoveď:

 Obidve podoby vymedzovacieho zámena žiaden žiadny sú správne a uvádzajú sa v Pravidlách slovenského pravopisu aj v Krátkom slovníku slovenského jazyka (v elektronickej podobe na http://slovnik.juls.savba.sk/).

 Pri skloňovaní prevzatých slov meter, sveter, tender vypadáva vkladná samohláska e, preto sa skloňujú podľa vzoru stroj. Slovo radiátor sa skloňuje pravidelne podľa vzoru dub, tvar radiátory v nominatíve množného čísla je správny. Najpodrobnejšia informácia o skloňovaní prevzatých podstatných mien zakončených na spoluhlásku r alebo l sa uvádza v Morfológii slovenského jazyka, ktorá je v elektronickej podobe prístupná na http://www.juls.savba.sk/ediela/msj/msj-hq.pdf.

 

Všetky zvieracie podstatné mená mužského rodu zakončené na spoluhlásku (nielen slovo kapor) sa skloňujú v jednotnom čísle podľa vzoru chlap a v množnom čísle podľa vzoru dub alebo stroj (podľa zakončenia), napr. krokodíl – krokodíly, medveď – medvede.

 


Otázka z 05. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 05. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu žiaden