Otázka:

Je správne žiaden alebo žiadny? Slovo meter sa skloňuje podľa vzoru stroj? A radiátor? A prečo sa slovo kapor skloňuje podľa dvoch vzorov?

Heslá:

žiaden, žiadny, meter, sveter, tender, radiátor, radiátory, kapor, chlap

Odpoveď:

 

Obidve podoby vymedzovacieho zámena žiaden žiadny sú správne a uvádzajú sa v Pravidlách slovenského pravopisu aj v Krátkom slovníku slovenského jazyka (v elektronickej podobe na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk).

 

Pri skloňovaní prevzatých slov meter, sveter, tender vypadáva vkladná samohláska e, preto sa skloňujú podľa vzoru stroj. Slovo radiátor sa skloňuje pravidelne podľa vzoru dub, tvar radiátory v nominatíve množného čísla je správny. Najpodrobnejšia informácia o skloňovaní prevzatých podstatných mien zakončených na spoluhlásku r alebo l sa uvádza v Morfológii slovenského jazyka, ktorá je v elektronickej podobe prístupná na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk.

 

Všetky zvieracie podstatné mená mužského rodu zakončené na spoluhlásku (nielen slovo kapor) sa skloňujú v jednotnom čísle podľa vzoru chlap a v množnom čísle podľa vzoru dub alebo stroj (podľa zakončenia), napr. krokodíl – krokodíly, medveď – medvede.

 


Otázka z 05. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 05. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu žiaden
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku