Otázka:

Je správne most cez rieku alebo most nad riekou?

Heslá:

most cez rieku, most nad riekou, most

Odpoveď:

 

Vyjadrenia most cez rieku aj most nad riekou sú správne, no ustálené a v praxi častejšie je spojenie s predložkou cez – most cez rieku (porov. heslo most v Krátkom slovníku slovenského jazyka aj na www.juls.savba.sk).


Otázka z 04. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu most cez rieku