Otázka:

1. Ako sa skloňuje meno Renaud Lavoie? 2. Kde sa vo vete píšu čiarky? 3. Môže sa použiť vyladiť formu? 4. Ktorý tvar slova september je správny?

Heslá:

skloňovanie, forma, ladiť, ladiť formu, vyladiť, vyladiť formu

Odpoveď:

          1. Cudzie mená a priezviská sa skloňujú podľa zakončenia v písme alebo vo výslovnosti. Rodné meno Renaud je zakončené na spoluhlásku, preto sa skloňuje podľa vzoru chlap a pádové prípony sa pripájajú k celému menu, napr. k Renaudovi, s Renaudom. Ak pri francúzskom priezvisku Lavoie predpokladáme výslovnosť [lavua], skloňuje sa podľa vzoru chlap, pričom koncové e odpadáva a pri výslovnosti sa pred pádovými príponami vyslovuje j: Lavoie – bez Lavoia – k Lavoiovi – poznám Lavoia – o Lavoiovi – s Lavoiom.

            2. Vo vete Všetko, čo som povedal, je, že 15. septembra nebude žiaden magický deň sa vložená veta čo som povedal vydeľuje čiarkami z oboch strán.

            3. V spojení so slovom forma možno použiť obidve slovesá ladiť aj vyladiť – ladiť formu aj vyladiť formu. Spojenie vyladiť formu sa uvádza v Slovníku súčasného slovenského jazyka A – G pri hesle forma. Medzi slovesami ladiť vyladiť je rozdiel v dokonavosti.

            4. Vo vete Komisár nepovažuje 15. september za hraničný termín by mal byť názov mesiaca v uvedenom tvare (v akuzatíve). 


Otázka z 04. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 37 odpovedí k heslu skloňovanie