Otázka:

S akým začiatočným písmenom sa píše slovo internet?

Heslá:

internet

Odpoveď:

Podstatné meno internet (z anglického spojenia interconnected networks)  je všeobecné podstatné meno označujúce celosvetový systém navzájom prepojených sietí a píše sa s malým začiatočným písmenom. V takejto pravopisnej podobe sa uvádza aj v súčasných lexikografických príručkách spisovnej slovenčiny, o čom sa môžete presvedčiť na našej stránke www.juls.savba.sk (cez Pramene v elektronickej podobe).


Otázka z 04. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 05. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 7 odpovedí k heslu internet