Otázka:

Je správne Grösslingova alebo Grösslingová ulica?

Heslá:

Grösslingová

Odpoveď:

 

Pomenovanie bratislavskej ulice má podobu Grösslingová ulica (podrobnejšie v príspevku Grösslingova alebo Grösslingová ulica? v časopise Kultúra slova, 1993, č. 11 – 12, s. 356 – 357, ktorý je v elektronickej podobe prístupný na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk).


Otázka z 04. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Grösslingová