Otázka:

Dobrý den Ako sa správne napíše veta: "...robia čierny/i/ na biely/i/ch"? A prečo?

Heslá:

bieli

Odpoveď:

Veta, na ktorú ste sa spytovali, má mať takúto písomnú podobu: ... robia čierni na bielych.

Vysvetlenie: Slovami čierni a bieli sa v tejto vete pomenúvajú osoby – ľudia tmavej a bielej pleti. Z gramatického hľadiska ide o substantivizované prídavné mená, ktorými sa už nepomenúva vlastnosť (farba), ale osoba – vo vete sa používajú ako podstatné mená. Substantivizované prídavné mená (adjektíva) si zachovávajú  pôvodné adjektívne skloňovanie, čo znamená, že slová čierny a biely sa naďalej skloňujú ako prídavné mená podľa vzoru pekný. V nominatíve množného čísla pri životnom mužskom rode má prídavné meno čierny tvar čierni a v akuzatíve množného čísla pri životnom mužskom rode má prídavné meno biely tvar (na) bielych.


Otázka z 04. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 05. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu bieli