Otázka:

Prečo sa vyskytujú výnimky pri skloňovaní, mohli by ste mi odhadom uviesť, koľko je takých výnimiek?

Heslá:

skloňovanie, výnimky

Odpoveď:

 

Súhrnná informácia o skloňovaní podstatných mien vrátane všetkých variantných tvarov sa uvádza v diele Morfológia slovenského jazyka, ktoré je v elektronickej podobe prístupné na webovej stránke nášho ústavu (cez odkazy Ďalšie pramene v elektronickej podobe → Morfológia slovenského jazyka). 


Otázka z 04. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 39 odpovedí k heslu skloňovanie