Otázka:

Mohli by ste mi objasniť význam slov spravodlivosť a skrivodlivosť? Sú obe slová spisovné?

Heslá:

spravodlivosť, skrivodlivosť, nespravodlivosť

Odpoveď:

 

Slová spravodlivosť skrivodlivosť sú spisovné slová. Slovo spravodlivosť je neutrálne slovo, no slovo skrivodlivosť sa už v súčasnosti menej používa (častejší je výraz nespravodlivosť) a hodnotí sa ako knižný výraz. Slová spravodlivosť skrivodlivosť sú opozitá, teda slová s opačným významom.

            Podrobnejší opis významov oboch slov poskytuje Krátky slovník slovenského jazyka, ktorý je v elektronickej podobe prístupný na stránke nášho ústavu www.slovnik.juls.savba.sk.


Otázka z 04. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu spravodlivosť