Otázka:

Prečo sa čínske priezviská neprechyľujú a napríklad turecké áno?

Heslá:

prechyľovanie, turecké mená     

Odpoveď:

 

Priezviská známych ženských osobností (cudziniek aj Sloveniek), ktoré nemajú v základnom tvare príponu -ová, možno v nominatíve ponechať v neprechýlenej podobe. Ak však potrebujeme takéto priezviská použiť v nepriamych pádoch, pre slovenčinu je prirodzené ich skloňovať, rovnako ako sa skloňujú aj cudzie mužské priezviská, napr. súboj Bolta s Blakeom, umiestnenie Američana Eatona. Ak chceme cudzie ženské priezviská skloňovať, potrebujeme k nim pridať prechyľovaciu príponu -ová, napr. Burutová skončila za Aregawiovou; skvelý výkon A. Felixovej (vyjadrenia typu Carrington skončila pred Osypenko by boli v slovenčine neprirodzené).

            Pri písaní čínskych, japonských a kórejských osobných mien sa ako prvé uvádza priezvisko. Napriek tomu, že takýto spôsob zápisu sa rešpektuje a používa aj v slovenských textoch, nemusí byť vždy jasné, ktorá časť mena je priezvisko, preto sa zvyčajne takéto priezviská neprechyľujú.


Otázka z 04. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 18 odpovedí k heslu prechyľovanie