Otázka:

Je správne do konca roka alebo do konca roku?

Heslá:

rok, roka, roku

Odpoveď:

 

Podstatné meno rok má v genitíve jednotného čísla dvojtvar roka roku. Podoba roka sa ustálene používa v niektorých spojeniach, napr. vyše roka, pol roka, do roka a do dňa, z roka na rok. V ostatných prípadoch možno použiť podoby s príponou -a aj -u, napr. na začiatku roka/roku. Aj v spojení do konca roka/roku možno použiť obidva tvary, častejší tvar je roka.


Otázka z 04. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu rok